หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ร้อยคำถาม

NCT POLL : ท่านคิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาไฟฟ้าในเกาะสมุย ?

by NathonCity @May,25 2008 18.26 ( IP : 61...220 ) | Tags : ร้อยคำถาม , NCT Poll , ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ปัญหา

ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบุว่า จากอัตราการใช้ไฟในปัจจุบัน คาดว่าภายในปี 2553 ความสามารถในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าเกาะสมุยที่บ้านพังกาจะถึงขีดจำกัด หากไม่มีการดำเนินการใดๆ จะทำให้ไฟไม่พอใช้ โดยในระยะแรกอาจจะมีปัญหาไฟตก และสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นต้องปันส่วนการใช้ไฟ


อุปสรรค

เนื่องจากมีกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 59 (พ.ศ.2548) กำหนดห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงเกินกว่า 12 เมตรในเกาะสมุย กฟภ.จึงไม่สามารถดำเนินการปักเสาไฟได้ จนกว่าจะมีการขอแก้กฎดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท้องถิ่นก่อน


ข้อเสนอ

 1. สร้างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 บริเวณบ้านแม่น้ำ ซึ่ง กฟภ. มีที่ดินอยู่แล้ว และเป็นจุดที่ตั้งที่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ใกล้กับบ่อผุด ซึ่งเป็นจุดที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด จะทำให้ลดปัญหาการจ่ายไฟได้ เงินลงทุน ประมาณ 200 ล้านบาท ใช้เวลา 2 ปี
 2. สร้างระบบสายส่งขนาด 115 เควี เชื่อมระหว่างโรงไฟฟ้าทั้งสอง
  • โดย กฟภ.เสนอให้ใช้วิธีการปักเสาคอนกรีต ขนาดความสูง 22 เมตร จากโรงไฟฟ้าบ้านพังกา-หัวถนน-ละไม-แม่น้ำ ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ปี เงินลงทุนประมาณ 160 ล้านบาท
  • ส่วนทางเลือกการใช้สายเคเบิลใต้ดิน หรือ สายเคเบิลใต้น้ำ มีข้อจำกัดดังนี้

   งบประมาณ :

   • เคเบิลใต้ดิน (36 ก.ม.) 1,193 ล้านบาท
   • เคเบิลใต้น้ำ (50 - 60 ก.ม.) 2,290 ล้านบาท

   ระยะเวลา

   • เคเบิลใต้ดิน (ตั้งแต่ศึกษาโครงการ) 8-10 ปี
   • เคเบิลใต้น้ำ (ตั้งแต่ศึกษาโครงการ) 10 ปี

ดังนั้นในขณะนี้จึงสรุปว่า การสร้างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 ที่บ้านแม่น้ำ และการปักเสาไฟฟ้าขนาดความสูง 22 เมตร เพื่อรองรับสายส่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา และมีงบประมาณพร้อมแล้ว


ส่วนคำถามที่ว่า กฟภ. ต้องการลากสายเคเบิลไปยังเกาะพะงันใช่หรือไม่ กฟภ. ชี้แจงว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของเกาะสมุยอย่างเดียว การลากสายเคเบิลจากสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 บ้านแม่น้ำไปเกาะพะงันนั้น สามารถทำได้ แต่ไม่ใช่ความจำเป็นหลักของโครงการนี้

มีทางเลือกอื่นหรือไม่ปัญหา

โจทย์หลักของเรื่องนี้คือ ทำอย่างไรสมุยถึงจะมีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในพื้นที่เกาะสมุย


คำถามถึง กฟภ.


การขอแก้กฎหมายเพื่อให้ กฟภ. ปักเสาไฟฟ้าที่มีความสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นสิ่งที่ควรยอมรับหรือไม่ เหตุใด กฟภ.จึงควรได้รับอภิสิทธิ์นี้

ข้อมูลที่ กฟภ. นำเสนอ ทั้งเรื่องความต้องการใช้ไฟฟ้า ความสามารถของสถานีไฟฟ้า ทางเลือกของการเลือกใช้ระบบสายส่ง ถูกต้องหรือไม่ หรือมีวาระซ่อนเร้นอยู่

จะเชื่อข้อมูลที่ กฟภ. นำเสนอได้อย่างไร ในเมื่อเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับโครงการนี้  เป็นไปได้หรือไม่ที่ข้อมูลที่ กฟภ.นำเสนอ ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ แต่เป็นข้อมูลที่อาจมีการชี้นำเพื่อให้ได้ทางออกของปัญหาตามที่ กฟภ.ต้องการ

เชื่อได้อย่างไรว่าการนำไฟฟ้าไปเกาะพะงันไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะในที่ประชุมแต่ละครั้ง กฟภ.ชี้แจงข้อมูลไม่ตรงกัน

ทางเลือกอื่นๆ มีข้อจำกัดอย่าง กฟภ.นำเสนอจริงหรือไม่ ในอดีตการลากเคเบิลใต้น้ำ 115 เควีวงจรที่ 2 จากขนอมมาสมุย ตามสัญญาระบุว่าใช้เวลา 540 วัน แต่ในเอกสารของ กฟภ. ที่เผยแพร่ประชาชนและนำเสนอในที่ประชุม กลับระบุว่าต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปี ในการศึกษาและดำเนินการ

เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ทำรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท อีกทั้งการไฟฟ้าก็ได้กำไรจากผู้ใช้ไฟไม่น้อย จึงควรลงทุนระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่

จะทำอย่างไรกับเสาไฟฟ้าเก่า และในอนาคตจะมีการปักเสาสูงอีกหรือไม่


ข้อเสนอ


ให้ยึดกฎหมายเป็นหลัก ถ้าประชาชนในสมุยต้องถูกจำกัดสิทธิให้สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 12 เมตร กฟภ. ก็ควรอยู่ในกฎเกณฑ์นี้โดยไม่มีข้อยกเว้น


ตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินปัญหาและทางออกอย่างรอบด้าน เพราะ ไม่สามารถไว้ใจและเชื่อมั่น กฟภ.ได้ว่าข้อมูลที่นำเสนอ  มีความถูกต้องสมบูรณ์ การมีคณะทำงานที่ได้รับการยอมรับร่วมประเมินหาทางออก ควรเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยรีบด่วน  และคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการดำเนินการ


เมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงานข้างต้น จึงนำเสนอต่อประชาชนชาวสมุยให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อไป


โหวตระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2551ข้อมูล

Comment #1
Posted @May,26 2008 11.59 ip : 118...193

ฝากถึงการไฟฟ้า อย่าติดกรอบ ติดระเบียบ คิดแบบมุ่งเน้นที่กำไรเป็นตัวเลขทางบัญชีอย่างเดียว เรื่องนี้ไฟฟ้าต้องคิดให้ไกล ฝากถึงผู้มีอำนาจ เกาะสมุย มีปัญหามากอยู่แล้ว อย่าทำลายเกาะสมุย โดยความมักง่าย คิดลงทุนน้อย กำไรมาก องค์การไฟฟ้าได้กำไรมหาศาล แต่เกาะสมุยเสียภาพอันสวยงาม เรื่องนี้ ทุกคนเข้าใจ แต่ไม่มีคนกล้าพอที่ต้องทำเพื่อเกาะสมุย

Comment #2
Posted @May,26 2008 21.04 ip : 61...50

ประการที่ 1  เป็นความผิดของ กฝภ  เอง ที่ไม่ได้มีการวางแผน เรื่องการใช้ไฟ ของชาวเกาะสมุย ตั้งแต่มีการวางเคเบิลใต้น้ำยุคแรกๆ     ประการที่ 2  หาก กฝภ    ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เสนอให้เอกชน เข้ามาลงทุนแข่งขัน ภายใต้กรอบ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Comment #3
Posted @May,26 2008 23.08 ip : 118...224

โคตรจะเห็นด้วยกับคุณเสือเลยว่า เป็นความผิดของไฟฟ้าเอง ที่ไม่วางแผนให้ดี จำได้ปีสองปีที่แล้วที่มาเปิดเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ เคยอ่านข่าวผ่านๆ เห็นโม้กันใหญ่โตว่าเรื่องไฟสมุยสบายใจได้ไปหลายปี

Comment #4
Posted @June,04 2008 14.40 ip : 124...14

เชิญร่วมประชาพิจารณ์ เรื่องการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง วันที่ 17 มิ.ย.51 เวลา 10.00 น. ณ หอกาญจนาฯ


จากสมาชิก - 29 พฤษภาคม 2551 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดจัดการประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอเกาะสมุย วันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป.

Comment #6
Posted @June,12 2008 12.16 ip : 117...191

ผมเป็นคนหนึ่ง ที่มีปัญหา เรื่องไฟตกบ่อยโดยที่ การไฟฟ้าไม่สามารถทำอะไรได้ หลังแจ้งและมาสำรวจแล้ว เพราะ เป็นทั้งปลายสายและ เฟส ที่ แก้ไม่ได้
ผมเคยเจอ คนที่มีปัญหาเรื่อง ไฟ ตก ไฟดับ บ่อย เป็นเจ้าของห้องเช่า บ่นว่า ไฟตก จน ไม่มีใครมาเช่าห้องแล้ว

ผมเลย อยากเห็นการแก้ปัญหา โดยใช้เวลา ไม่มากนัก

Comment #7
Posted @June,12 2008 12.25 ip : 118...89

ปัญหามีอยู่จริง คราวนี้อยู่ที่การประเมินและหาทางออก

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้