หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย
หมายเลข 1นายรามเนตรใจกว้างกลุ่มสมุยก้าวหน้า16,016
หมายเลข 2นายวรากรณ์รัตนรักษ์กลุ่มพัฒนาสมุย8,921
หมายเลข 3นายประหยัดมีเพียรกลุ่มรักสมุย278
หมายเลข 4นายเรืองนามใจกว้างอิสระ48
หมายเลข 5นายสมชายศรีขวัญอิสระ29
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย เขตเลือกตั้งที่ 1
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างทองตำบลลิปะน้อยและตำบลแม่น้ำ (หมู่ที่ 4 , 5 และ หมู่ที่ 6)
หมายเลข 1นายบุญฤทธิ์มีเพียรกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,1653
หมายเลข 2นายอนุสิทธิ์ศรีฟ้ากลุ่มสมุยก้าวหน้า4,4022
หมายเลข 3นายณะรบทวยเจริญกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,0485
หมายเลข 4นายปกรณ์กาญจนโอภาสกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,6521
หมายเลข 5นายสายัณห์สมคะเนกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,1164
หมายเลข 6นายธนิตคงเพชรกลุ่มสมุยก้าวหน้า3,650
หมายเลข 7นางสาววาสนาบรมธนรัตน์กลุ่มพัฒนาสมุย3,6746
หมายเลข 8นางเพชรดารัตน์จารุจิตติพันธ์กลุ่มพัฒนาสมุย2,859
หมายเลข 9นายสมพงษ์เพ็งทองกลุ่มพัฒนาสมุย2,687
หมายเลข 10นายนพดลเรืองศรีกลุ่มพัฒนาสมุย2,780
หมายเลข 11นายจรง ภู่ศิริวัฒน์กลุ่มพัฒนาสมุย2,798
หมายเลข 12นายประจักษ์ใจเย็นกลุ่มพัฒนาสมุย2,106
หมายเลข 13นายธีรเดชอภิพันธ์กลุ่มรักสมุย400
หมายเลข 14นายอารักษ์มีเพียรกลุ่มรักสมุย205
หมายเลข 15นางเฉลยวงแก่นท้าวกลุ่มรักสมุย117
หมายเลข 17นางสาวกนิษฐาอินทร์พรหมกลุ่มรักสมุย68
หมายเลข 18นายธงชัยใจดีกลุ่มรักสมุย84
หมายเลข 19นายสืบศักดิ์ขาวนวลอิสระ809
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยเขต เลือกตั้งที่ 2
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งงามตำบลหน้าเมืองตำบลมะเร็ต
หมายเลข 1นายอนุชาโชติช่วงกลุ่มสมุยก้าวหน้า5,4291
หมายเลข 2นายธิติพันธ์จันทร์ทองกลุ่มสมุยก้าวหน้า5,0463
หมายเลข 3นายสุโขทัยเหงี่ยมไพศาลกลุ่มสมุยก้าวหน้า5,1822
หมายเลข 4นายอรุณเมืองนิลกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,8336
หมายเลข 5นายสุนทรภู่ไพบูลย์กลุ่มสมุยก้าวหน้า5,0154
หมายเลข 6นายธีรพงศ์เมืองพรหมกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,8555
หมายเลข 7นายสมพลศรีขวัญกลุ่มพัฒนาสมุย3,315
หมายเลข 8นายฉัตรชัยหุ้ยน้ำกลุ่มพัฒนาสมุย2,932
หมายเลข 9นางสุลีพรวิริยะจรรยงค์กลุ่มพัฒนาสมุย2,882
หมายเลข 10นายสนธยาทองสุขกลุ่มพัฒนาสมุย2,572
หมายเลข 11นายชาติชายเรืองศรีกลุ่มพัฒนาสมุย2,334
หมายเลข 12นายสุทธิพงศ์ชูจันทร์กลุ่มพัฒนาสมุย2,365
หมายเลข 13นายวินัยศรีขวัญกลุ่มรักสมุย498
หมายเลข 14นายสมหวังสามสุวรรณกลุ่มรักสมุย312
หมายเลข 15นายนิรันดร์เพชรพรหมกลุ่มรักสมุย235
หมายเลข 16นางสาวสมบัติบุญสุขกลุ่มรักสมุย109
หมายเลข 17นายสมบูรณ์เมืองพรหมกลุ่มรักสมุย142
หมายเลข 18นายปัญญาเพชรสว่างกลุ่มรักสมุย289
หมายเลข 19นายเจริญศรีแสงอิสระ825
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยเขต เลือกตั้งที่ 3
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อผุดและตำบลแม่น้ำ (หมู่ที่ 1 , 2 และ หมู่ที่ 3)
หมายเลข 1นายคณิตสมวงศ์กลุ่มสมุยก้าวหน้า4,5211
หมายเลข 2นางยุพาคุ้มพร้อมกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,3712
หมายเลข 3นายสุนทรสมหวังกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,3663
หมายเลข 4นายชุติเดชสมชื่อกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,0485
หมายเลข 5นายพิชัยผ่องแผ้วกลุ่มสมุยก้าวหน้า4,1504
หมายเลข 6นายไฉนสุขสมกลุ่มสมุยก้าวหน้า3,9376
หมายเลข 7นายพรชัยใจกว้างกลุ่มพัฒนาสมุย3,450
หมายเลข 8นายณัฐพลรัตนรักษ์กลุ่มพัฒนาสมุย2,869
หมายเลข 9นายศักดิ์วิชญ์แก้วมีศรีกลุ่มพัฒนาสมุย2,952
หมายเลข 10นายอุทัยบุญสุขกลุ่มพัฒนาสมุย3,279
หมายเลข 11นายพงษ์พิพัฒน์ภู่ไพบูลย์กลุ่มพัฒนาสมุย3,038
หมายเลข 12นายศักรินทร์วัชสินธุ์กลุ่มพัฒนาสมุย2,970
หมายเลข 13นายสุทินดอนทรายกลุ่มรักสมุย399
หมายเลข 14นายสฤษดิ์จันทร์สุขากลุ่มรักสมุย115
หมายเลข 15นายทรงศักดิ์ตรีชุมกลุ่มรักสมุย376
หมายเลข 16นางจิรามีเพียรกลุ่มรักสมุย76
หมายเลข 18นายสิทธิพรยืนนานกลุ่มรักสมุย47นายกเทศมนตรี

ไม่ลงคะแนน    429      บัตรดี    25,292      บัตรเสีย  941        ผู้มาใช้สิทธิ    26,662          ผู้มีสิทธิ  35,340            คิดเป็นร้อยละ    75.45


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ไม่ลงคะแนน  161        บัตรดี    8,034        บัตรเสีย  263          ผู้มาใช้สิทธิ    8,458          ผู้มีสิทธิ  11,152            คิดเป็นร้อยละ    80.84สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ไม่ลงคะแนน    87        บัตรดี      8,897          บัตรเสีย  286          ผู้มาใช้สิทธิ    9,270          ผู้มีสิทธิ    12,372          คิดเป็นร้อยละ    74.91


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

ไม่ลงคะแนน    243      บัตรดี  8,271          บัตรเสีย    350        ผู้มาใช้สิทธิ    8,864            ผู้มีสิทธิ  11,709            คิดเป็นร้อยละ  75.70

Comment #1ฟ้ากำลังเปิด..มาช่วยกันเถิด เปิดหูเปิดตา
Posted @September,15 2008 15.51 ip : 118...123

ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการกำหนดอนาคตสมุย...ถล่มทลาย แต่มีข่าวว่ายังต้องมีการฟ้องร้งกันอีก...ฟ้องก็ให้เลือกใหม่ ยังไงก็ไม่ชนะ รักกันไว้เถิด สมานฉันท์ อย่าทำให้บ้านเมืองแย่ไปกว่านี้..ยอมรับชัยชนะ ยอมรับเสียงประชาชน

Comment #2
Posted @September,15 2008 16.30 ip : 117...83

เห็นด้วยครับ ว่าน่าจะจบ
ถือเสียว่า งานนี้วางแผนสู้เขาไม่ได้ ทั้งเรื่องบนดินและใต้ดิน

คะแนนห่างกันเยอะมาก
ถ้าจะฟ้องจริงก็ขอให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย หรือว่าจับได้คาหนังคาเขา เรื่องเล็กน้อยอย่าไปยุ่งเลย ไม่น่าจะได้อะไรขึ้นมา

Comment #3แสดงความยินดีกับสมุยก้าวหน้า
Posted @September,15 2008 23.10 ip : 125...198

ของแสดงความยินดีกับกลุ่มสมุยก้าวหน้า ที่อาสาจะเข้ามากอบกู้สมุย ณ.เวลานี้ชาวสมุยได้ตัดสินใจเลือกกลุ่มของท่านเข้ามาบริหารสมุยแล้ว หลังจากนี้ต่อไปขอให้ท่านทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับชาวบ้านด้วย หว้งว่าคงจะไม่เหมือนคราวก่อนที่ชาวสมุยอยากจะเปลี่ยนแต่พอเข้ามาทำงานแล้ว คนเก่าดีกว่าอีก ขออย่าทำให้คนที่เลือกท่านเข้ามาผิดหวัง

Comment #4:พลังศรัทธา จาก ประชาสมุย เพื่อให้เกาะสมุยก้าวหน้า:
Posted @September,16 2008 07.59 ip : 61...121

****    ขอแสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้งด้วยครับ และขอให้ตั้งใจนำสมุยนาวา ฝ่าคลื่นลมไปสู่จุดหมายที่ให้สัญญากับประชาชนไว้โดยราบรื่น

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับ  :d  :d  :d  :d

Comment #5
Posted @September,19 2008 01.58 ip : 93...85

This is break the poll!!! Poll doesn't mean very much but Samui people means lots.. Poll is BS.....

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้