หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

โครงการกำหนดเขตพื้นที่ และ มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกาะสมุยฯ

โครงการกำหนดเขตพื้นที่ และ มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกาะสมุยฯ

ร่าง ( พ.ย. 50 ) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย ฯ

โดย NathonCity on November,08 2007 16.47

เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่างฯ ดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บนี้ หรือ จะส่งโดยตรงไปที่กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้