หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เลือกตั้ง - ข้อมูลทั่วไป

เลือกตั้ง - ข้อมูลทั่วไป

18 items(1/2) 2 Next » Last »|

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

โดย NathonCity on September,15 2008 09.39

นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย
หมายเลข 1นายรามเนตรใจกว้างกลุ่มสมุยก้าวหน้า16,016
หมายเลข 2นายวรากรณ์รัตนรักษ์กลุ่มพัฒนาสมุย8,921
หมายเลข 3นายประหยัดมีเพียรกลุ่มรักสมุย278
หมายเลข 4นายเรืองนามใจกว้างอิสระ48
หมายเลข 5นายสมชายศรีขวัญอิสระ29

ขอเชิญฟังวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครนายกทั้ง 5 ท่าน ได้ ที่.......

โดย n-s-t- on September,06 2008 09.17

สถานนีวิทยุ เสียงสมุยเรดิโอ  FM 94.50 MHz  ได้เชิญผู้สมัคร นายกเทศมนตรีเมือกเกาะสมุย ออกอากาศรายการสด
ในรายการ"ลูกท่งสมุยทีม"  ออกอากาศ  เวลา  14.00-16.00 น.

กำหนดปราศรัย ทุกกลุ่ม

โดย NathonCity on September,03 2008 10.11

วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2551


สมุยก้าวหน้า เบอร์ 1 - หน้าทอน ปราศรัยใหญ่ปิดสนามการเลือกตั้ง ณ สนามข้างดำรงค์ทาวน์  18.30 น.
www.samuigaona.comพัฒนาสมุย เบอร์ 2 - หน้าทอน ลานจอดรถหน้าทอน(ท่าเรือเฟอร์รี่ใหม่) ตั้งแต่ 18.30 น.

สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on September,01 2008 16.40

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้

การให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ

โดย NathonCity on September,01 2008 16.36

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2551 โดยให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง 15 วั

การแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on September,01 2008 16.33

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้

ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 19.03

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 08.00-15.00 น

วิธีการลงคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 18.57

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้

คุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 18.54

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้

การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 17.00

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 8 ในเขตเลือกตั้งใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ

18 items(1/2) 2 Next » Last »|

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้