หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

'ผู้ว่าฯสุราษฎร์' บุกสมุย -ยันลดค่าเรือเฟอร์รี่–ไม่เอาเสาไฟ22เมตร

จาก โฟกัสภาคใต้ (ออนไลน์)
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2551
โดย Focus Team

 


"ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี" ยันค่าเรือเฟอร์รี่ ลดแน่ แต่ลดเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขอุทธรณ์คำสั่งของจังหวัดฯ ประกาศจับมือคนเกาะสมุยปฏิเสธเสาไฟฟ้า 22 เมตร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สั่งนายอำเภอเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหา ขนส่งสาธารณะ สถานบันเทิงเฮเปิด ได้ถึงตี 2


เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองเกาะสมุย นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายอำเภอเกาะสมุย นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่ จากส่วนต่างๆ ได้เรียกผู้ประกอบการโรงแรม การท่องเที่ยว มาประชุมมอบนโยบายและร่วมหารือ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ไทย อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดเสียงตลอดการประชุม


นายประชา ชี้แจงเรื่องกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมปี 2551 ให้ผู้ประกอบรับทราบ พร้อมเสนอสถานประกอบการโรงแรมติดกล้องวงจรปิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว จากนั้น จึงหารือเรื่องการพัฒนาเมือง โดยเสนอให้ใช้การจัดรูปที่ดินเพื่อแก้ ปัญหาความไร้ระเบียบของเมือง พร้อมมอบนโยบายให้ดูแลถนนและการคมนาคมภายใน เกาะให้มีคุณภาพ ในส่วนของธุรกิจบันเทิง จะผ่อนผันให้เปิดได้ถึงตีสอง แต่ผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดด้วย


จากนั้น ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเรื่อง ปัญหาค่าครองชีพบนเกาะสมุย และปัญหาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ นายประชาตอบว่า สำหรับค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ หลังจากทราบ ว่าผู้ ประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศ ก็ได้มอบ หมายให้ขนส่งทางน้ำฯ ดำเนินการแล้ว แต่การ จะบังคับจนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตคงไม่ใช่ ทางแก้ปัญหา เบื้องต้นขณะนี้ผู้ประกอบการได้อุทธรณ์ประกาศจังหวัด ตนได้แจ้งให้ทราบ ว่า สิทธิในการอุทธรณ์จะเกิดขึ้นได้ ทางผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามประกาศก่อน ซึ่งผู้ประกอบการจะลดค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อจะใช้สิทธิอุทธรณ์ จากนั้นจังหวัดจะได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ประกอบการต่อไป


นายอานนท์ วาทยานนท์ อุปนายก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย สอบถาม กรณีเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอปักเสาไฟฟ้าความสูง 22 เมตร ขัดกับกฎ กระทรวงที่ควบคุมความสูงของสิ่งก่อสร้างบนเกาะสมุย ไว้ที่ 12 เมตร นายประชาถามที่ประชุมว่า จะยอมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่ยอม ให้ปักเสาสูง ตนก็จะไม่ยอมด้วยเช่นกัน ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการปักเสาไฟฟ้าความสูง 22 เมตรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


นายอานนท์ จึงได้ขอให้จังหวัดดูแลเรื่องระบบขนส่งสาธารณะบนเกาะสมุย โดยเฉพาะเรื่องราคาและบริการ นายประชาได้มอบหมายให้นายอำเภอเกาะสมุยเป็นเจ้าภาพ ประสานงานกับขนส่งทางบกฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปภายใน วันที่ 10 ธันวาคม 2551


จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมยังเสนอให้จังหวัดเป็นตัวกลางช่วยเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มและยื่นข้อเสนอที่ชัดเจนว่า ต้องการความช่วยเหลืออย่างไร จังหวัดพร้อมจะเป็นตัวกลาง ส่วนยุทธศาสตร์ไทยเที่ยวไทยนั้น คิดว่าเกาะสมุย ยังมีโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนาของหน่วยราชการ เพียงแต่ผู้ประกอบการจะต้องยอมลดราคาค่าที่พักให้อยู่ในอัตราที่หน่วยงานราชการจัดประชุมให้


นายประชา กล่าวว่า ตนเป็นผู้ว่าราช การจังหวัดสุราษฎร์ ธานีได้ 27 วัน แต่มั่นใจว่าทำงานอย่าง เต็มที่ ตนผ่านการเป็นนายอำเภอมา 4 อำเภอและ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดชลบุรี ทุกพื้นที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ตนคลีนแอนด์ เคลียร์ หลายปัญหาอาจแก้ไม่ ทันใจและถูกใจ แต่ก็ได้ดำเนินการอย่างเต็ม กำลัง ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจด้วย ส่วนโครงการต่างๆ หากเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ขอให้มั่นใจว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่มา www.focuspaktai.com

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้