หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

'ซีทรานเฟอร์รี่' สู้ไม่ถอยยันถ้าปรับค่าโดยสารลงจะลดเที่ยวเรือ

by NathonCity @December,17 2008 21.46 ( IP : 118...108 ) | Tags : เก็บข่าวมาเล่า , เฟอร์รี่ , คมนาคม

จาก โฟกัสภาคใต้ (ออนไลน์)
โดย Focus Team
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2551

 


"ซีทรานเฟอร์รี่" แจง ทำไมไม่ปรับรา คาค่าโดยสาร ยันถ้าผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯ ให้ปรับลดราคาโดยสาร จะขอลดเที่ยวเรือเกาะสมุย -ดอนสัก - พะงัน แถมขอเก็บราคาพิเศษเที่ยวเรือ นอกเวลาปกติ 


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด ได้ออกประกาศชี้แจงเกี่ยวกับการปรับลดค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ดอนสัก -สมุย - พะงัน ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางบริษัทฯ เห็นว่า ราคาที่ทางจังหวัดกำหนด ไม่สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริง


สำหรับเนื้อหาในคำประกาศชี้แจงฉบับดังกล่าว กิจการเดินเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสมุยไม่ใช่กิจการผูกขาด เพราะมผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งบริษัทฯ ในส่วนของราคาค่าโดยสารมีคณะกรรมการพิจารณาเรือประจำทางเป็นผู้ควบคุมให้อยู่ในราคาเดียวกัน และให้แต่ละบริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการเอง


ในการประชุมเพื่อพิจารณาค่าโดยสารเรือเฟอร์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขอปรับราคา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 จาก 110 บาท เป็น 150 บาท คณะกรรมการฯ อนุมัติให้ขึ้นเป็น 130 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงขอปรับราคาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 จาก 130 บาท เป็น 170 บาท คณะกรรมการฯ อนุมัติให้ขึ้นเป็น 150 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ซึ่งกว่าจะอนุมัติให้ปรับราคาได้ ก็ล่วงเลยเวลาไป 2 เดือน ขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสะสมตลอดมา ต่อมาราคาน้ำมันได้ลดลง บริษัทฯ ได้ปรับราคาลงมาเป็น 140 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 โดยคณะกรรมการฯ ไม่ได้มีคำสั่ง


ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้สั่งให้บริษัทฯ ลดราคาเป็น 110 บาท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 แต่ราคาดังกล่าว ไม่สามารถลดลงได้ เพราะจะประสบกับภาวะขาดทุน จึงได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้พิจารณาใหม่ โดยนำข้อมูลของทางบริษัทฯ เข้าร่วมพิจารณาด้วย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 และปรับราคาลงมาเป็น 130 บาท เพื่อให้มีรายได้เพียงพอที่จะไม่ขาดทุน แต่จังหวัดแจ้งว่า หากไม่ปรับราคาเป็น 110 บาท ก่อนจะไม่พิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรม บริษัทฯ จึงปรับราคาเป็น 110 บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 โดยหวังว่า คณะกรรมการฯ จะให้ความเป็นธรรมกับบริษัทฯ โดยเร็ว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการได้


สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นต้นทุนที่มองไม่เห็น เช่น การนำเรือขึ้นอู่เพื่อซ่อมแซมและตรวจสภาพท้องเรือ ปีละครั้งมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 4 ล้านบาท การจอดเรือเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทั่วไปต้องจอดทุก 2 เดือน เพื่อทาสีเรือใหม่ การซ่อมทำห้องน้ำในเรือ การซ่อมแซมและปรับปรุงบริเวณที่พักผู้โดยสารในเรือ และในระวางจอดรถยนต์ เพราะบริษัทฯ เน้นเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด สะดวก สบายของเรือ และป้องกันไม่ให้เรือเสียกลางทะเล ค่าเช่าท่าเทียบเรือฝั่งเกาะสมุย ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องพักผู้โดยสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้น


ตารางราคาเรือเฟอร์รี่ที่เจ้าหน้าที่นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณานั้น เจ้าหน้าที่นำเอาข้อมูลเดิมมาใช้โดยไม่ขอข้อมูลจากบริษัทฯ ทำให้ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ จึงขอความเป็นธรรมเพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้คณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา


หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ปรับราคาเรือลงมา บริษัทฯ จะไม่ฝ่าฝืนแต่จะขอเก็บเป็นค่าโดยสารเรือนอกเวลาทำการปกติ เพราะบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาตามกฎหมาย 


หากจังหวัดพิจารณาปรับราคาล่าช้าจนบริษัทฯ ขาดทุนมากเกินไป บริษัทฯ จะพิจารณาลดเที่ยวเรือลง เช่นเที่ยว 05.00 น. 06.00 น. 07.00 น. 17.00 น. 18.00 น. 19.00 น. เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนให้คุ้มกับค่าใช้จ่าย และเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้มากขึ้นในแต่ละเที่ยว แต่จะไม่หยุดให้บริการ


บริษัทฯ ได้นำเรือปรับอากาศทั้งลำ มีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย มาให้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการเห็นใจบริษัทฯ บ้าง บริษัทฯ เองเป็นผู้ลงทุนเหมือนกับภาคเอกชนบนเกาะสมุย ที่ทำกิจการโรงแรม ร้านอาหาร หรือบริษัทท่องเที่ยว ซึ่งมีการลงทุน และต้องมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย


ตลอดเวลา 6 ปี ที่บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการมาโดยตลอด ทั้งที่พักผู้โดยสาร ความสะดวกสบาย ความสะอาด การตรงต่อเวลา เมื่อมีรถยนต์ทางฝั่งใดเป็นจำนวนมาก ก็จะมีเที่ยวเรือเสริมให้โดย ตลอด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้เสริมเรือให้บริการจนถึง 22.00 น. ในราคาปกติ ทั้งที่บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน และต้องวิ่งเรือเปล่ากลับมารับผู้โดยสาร เพราะช่วงเริ่มเทศกาลจะมีแต่เฉพาะผู้โดยสารเข้าเกาะสมุย เดินทางออกจะมีน้อย ช่วงสิ้นสุดเทศกาลก็จะมีแต่ผู้โดยสารเดินทางออกจากเกาะสมุย เดินทางเข้าจะมีน้อยที่มา www.focuspaktai.com

Comment #1สงสัย
Posted @December,18 2008 21.04 ip : 118...249

ถ้าขาดทุนขนาดนั้น ราชาเฟอร์รี่ไม่เจ๊งไปนานแล้วหรอ ค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันเท่าไรแน่นอน ท่าซีทรานยังใช้ของฟรีอีกต่างหาก ถ้าเอกชนกดดันกันหมดแล้วคนใช้บริการจะเป็นไงเนี้ย คิดอีกคิดใหม่ได้นะเนี้ย

Comment #2
Posted @December,18 2008 21.14 ip : 118...115

ซีทรานสู้ไม่ถอย  แต่ตัวแทนของ ประชาชนตั้งแต่จังหวัดยันเทศบาลสู้แล้วถอย  เยี่ยมมาก

Comment #3ก็เคยสัญญา..
Posted @December,18 2008 21.40 ip : 118...108

เอ็นซีที - 28 พฤศจิกายน 2551 : นายอนุชา โชติช่วง ประธานสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย ทำหนังสือลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ถึงนายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ดูแลเรื่องค่าเรือเฟอร์รี่ โดยได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ ในโอกาสที่มาประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการสำคัญแก่ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเที่ยว เย็นวานนี้  หลังจากนายธิติพันธ์ จันทร์ทอง และ นายอรุณ เมืองนิล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับประธานสภาฯ  ในขณะที่ผู้ว่าฯประกาศในที่ประชุม 1 ธ.ค. นี้ค่าเรือลด  ที่ประชุมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาค่าโดยสาร ควรมีตัวแทนจากท้องถิ่นด้วย

“ผมจะดูแลประชาชน” – 2 ส.ท. พร้อมถามหาความเป็นธรรมให้ชาวสมุย ขอโทษที่ล่าช้า Submitted by NathonCity on November,22 2008 09.30

เอ็นซีที – 22 พฤศจิกายน 2551 : นายธิติพันธ์ จันทร์ทอง (ส.ท.ตี๋) และ นายอรุณ เมืองนิล (ส.ท.เดียร์)  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย  ประกาศจะดูแลปัญหาเรื่องค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ให้พี่น้องได้รับความเป็นธรรม  โดยหลังจากได้รับข้อมูลจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าค่าโดยสารที่ลดแล้วยังไม่เป็นไปตามประกาศจังหวัดฯ    พร้อมขอโทษพี่น้องประชาชนที่เข้ามาดูแลปัญหาค่าเรือเฟอร์รี่ล่าช้า  โดยวันนี้จะใช้โอกาสที่ต้องเดินทางข้ามฝั่งสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการเรือเฟอร์รี่ และจะนัดประชุมกับเพื่อน ส.ท. เพื่อดำเนินการต่อไป

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้