หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

'นายกฯ รามเนตร' พร้อมรับโอนสถานศึกษา

จาก เดลินิวส์ (ออนไลน์)
วันที่ 30 มีนาคม 2552
สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน


นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงความพร้อมของเทศบาลเมืองเกาะสมุยที่จะรับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับโอนโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการว่า การศึกษานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบันเพราะการศึกษาจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดมาตรฐานของสังคม ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเทศบาลให้ความสำคัญอย่างมาก ก็ด้วยเทศบาลเมืองเกาะสมุย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลการศึกษาในระบบ และนอกระบบ พร้อมกับการศึกษาตามอัธยาศัย และยังรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่เก้าศูนย์รอบเกาะสมุย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้จะมีการพัฒนาสู่ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาในอนาคต ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองเกาะสมุยได้ดูแลมาโดยตลอดด้วยการอุดหนุนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยทั้งยี่สิบสามแห่ง โดยงบประมาณที่เทศบาลเมืองเกาะสมุยสนับสนุนนั้นปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมด้านกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีละประมาณกว่ายี่สิบล้านบาท


อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเทศบาลเมืองเกาะสมุยได้เข้ามาดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานมาโดยตลอด จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นใจโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ถึงขีดความสามารถของเทศบาลเมืองเกาะสมุยที่จะเข้ามาดูแลและพร้อมที่จะรับโอนโรงเรียนต่าง ๆ มาอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองเกาะสมุย  การที่เทศบาลเมืองเกาะสมุยจะรับโอนสถานศึกษาได้นั้นจะต้องเป็นไปตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับโอนสถานศึกษาแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 และการรับโอนในปัจจุบันได้มีโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอถ่ายโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนหกโรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดสระเกศ  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย โรงเรียนวัดละไม โรงเรียนวัดสมุทราราม  โรงเรียนบุณทริการาม  และโรงเรียนวัด    คีรีมาศ โดยทั้งหกโรงเรียนนี้จะมีการประเมินจากคณะกรรมการอีกครั้ง และนี่จะเป็นอีกหนึ่งของการศึกษาเกาะสมุยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนและครูผู้สอน  ซึ่งจะทำให้เยาวชนบนเกาะสมุยนั้นได้มีการพัฒนาเท่าเทียมกับนักเรียนตามเมือง  ใหญ่ ๆ ต่อไป  และนั่นย่อมหมายถึงการพัฒนาประเทศชาติที่มีอนาคตที่สดใสที่มีเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ.ที่มา www.dailynews.co.th

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้