หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

ทบ.สมุยรับโอนโรงเรียนเข้าสังกัด

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์
14 พฤษภาคม 2552
สุราษฏร์ธานี - เทศบาลเมืองเกาะสุมยรับมอบภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย


นายเจริญ ใจสว่าง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่าเทศบาลเมืองเกาะสมุยดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการรับโอนสถานศึกษามาอยู่ในความดูแลของเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดละไม โรงเรียนวัดคีรีมาส โรงเรียนวัดสมุทราราม และโรงเรียนวัดสระเกศโดยในวันนี้ (14 พ.ค. 52) เทศบาลเมืองเกาะสมุย จัดพิธีรับมอบภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กับสำนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย ซึ่งมีนายประชา เตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี โดยมีการลงนามรับส่งมอบโรงเรียน ระหว่างนายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเกาะสมุย


ขณะที่ นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ส่งสารแสดงความยินดีว่า "กระผมขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมกันในพิธีอันมีเกียรติยิ่งในวันนี้ การรับมอบภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุยเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เพราะชาติบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในขณะนี้ก็เพราะบุคคลในชาติมีความรู้ดี มีการศึกษาดี และนำเอาการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอันเป็นที่รักของเราต่อไปในอนาคต


นับเป็นความยินดีที่ท้องถิ่นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเกาะสมุยได้แสดงความพร้อมและให้ความสำคัญด้านการจัดการศึกษาอันเป็นภารกิจในการปฎิบัติที่ทำให้เห็นว่า เราร่วมมือกันทำให้พลเมืองของเรามีคุณภาพในทุกๆ ด้านและนำการศึกษาของเมืองเกาะสมุยให้ก้าวไกล บรรลุตามเป้าหมายตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนโดยเร็ว ปราศจากอุปสรรคทั้งปวงตลอดไป "ที่มา www.manager.co.th

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้