หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ประชุมแผนปรับภูมิทัศน์หน้าทอน : เสนอ 4 แนวทางต้นแบบ

เอ็นซีที - 26 ธันวาคม 2554 : บริษัทที่ปรึกษาเสนอ 4 แนวทางต้นแบบโครงการพัฒนาชายทะเลหน้าทอน โดยได้จัดประชุมเสนอผลงานแบบร่างขั้นต้นและประชุมประชาชน โครงการออกแบบรายละเิีอียดเพื่อการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูชายทะเล และ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชนและการท่องเที่ยวชายหาดหน้าทอน มีนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย นายอำเภอเกาะสมุย หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุม  ที่ร้านอาหารคอฟฟี่ไอส์แลนด์


ในเบื้องต้น ทั้ง 4 แบบจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในด้านการปรับใช้ั้พื้นที่ การสร้างจุดหมายตา เส้นทางจราจร ลักษณะกิจกรรม และ สัดส่วนการใช้พื้นที่ระหว่างพื้นที่สันทนาการ และ พาณชิยกรรม โดยโครงการนี้ดำเนินการต่อจากโครงการศึกษาเพื่อออกแบบการฟื้นฟูชายหาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชนและท่องเที่ยว ชายหาดหน้าทอน เกาะสมุย เื่มื่อปี 2550 ในสมัยนายวรากรณ์ รัตนรักษ์ เป็นนายกเทศมนตรี และได้รับการสานต่อจากนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน


สำหรับแบบร่างและรายละเอียด ทางที่ปรึกษาจะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อสะดวกในการทำความเข้าใจ และจะได้นำเสนอผ่านช่องทางนี้ในภายหลัง


 คำอธิบายภาพ : DSCN1149

 คำอธิบายภาพ : DSCN1151

 คำอธิบายภาพ : DSCN1153

 คำอธิบายภาพ : DSCN1154

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้