หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ก้าวที่สองกับเมืองของเรา

photo  , 500x334 pixel , 109,767 bytes.

เอ็นซีที - 5 ตุลาคม 2550 : ปลัดเทศบาลร่วมหารือกับสมาชิกชุมชนหน้าทอน เพื่อผลักดันโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดหน้าทอน เบื้องต้นตกลงเลือกพัฒนาพื้นที่โซนที่ 4 บริเวณหอประชุมถึงแยกเซเว่นบางมะขามเป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับการเปิดใช้ท่าเรือใหม่ ในขณะเดียวกันพร้อมตั้งงบออกแบบรายละเอียดสำหรับพื้นที่โซนอื่น คาดได้เห็นผลงานในเร็วๆนี้


นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลตำบลเกาะสมุย พร้อมด้วยนายเสกสม นารีรักษ์ เจ้าหน้าที่จากกองช่าง ได้ร่วมปรึกษาหารือกับสมาชิกชุมชนหน้าทอน กรณีโครงการศึกษาฟื้นฟูชายหาดและปรับสภาพภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชนและการท่องเที่ยวหาดหน้าทอน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ซึ่งสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่เทศบาลแล้ว


โดยในขณะนี้พื้นที่โครงการทั้งหมดมีแผนแม่บทสำหรับพัฒนาพื้นที่แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งแผนแม่บทได้แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 4 โซนหลัก และในแต่ละโซนสามารถแบ่งย่อย เพื่อลดภาระงบประมาณ และเลือกจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นก่อน


เบื้องต้น ได้ตกลงเลือกพื้นที่โซนที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งแต่หอประชุมกาญจนาภิเษกถึงแยกเซเว่นบางมะขาม เป็นพื้นที่แรกสำหรับการพัฒนา เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการรองรับท่าเรือแห่งใหม่ โดยคาดว่าน่าจะได้เริ่มโครงการภายในปีงบประมาณนี้

ซึ่งในพื้นที่โซนที่ 4 แผนแม่บทได้เสนอให้มีการปรับแนวถนนเพื่อรองรับท่าเรือแห่งใหม่ ในขณะเดียวกันให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ผักผ่อนออกกำลังกายริมชายทะเล เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชายหาด และให้เกิดความต่อเนื่องของพื้นที่โครงการทั้งหมด


นอกจากนั้น ชุมชนได้เสนอให้เทศบาลออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างในพื้นที่ โซนที่ 1 ถึง 3 ซึ่งคือพื้นที่ตั้งแต่ปากคลองลิปะใหญ่ถึงหอประชุมกาญจนาภิเษก โดยให้ยึดตามแผนแม่บทโดยเคร่งครัด และเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท


โครงการศึกษาฟื้นฟูชายหาดและปรับสภาพภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชนและการท่องเที่ยวหาดหน้าทอน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็นโครงการที่ชุมชนหน้าทอนร่วมมือกับเทศบาลตำบลเกาะสมุย เพื่อพัฒนาให้พื้นที่ริมทะเลหน้าทอนมีความสวยงามสมกับเป็นหน้าบ้านของเกาะสมุย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน โดยมีสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ศึกษาเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง โดยหัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้ คือ การออกแบบต้องสะท้อนแนวคิดและรูปแบบที่แผนแม่บทกำหนดไว้

Comment #1
Posted @October,05 2007 22.47 ip : 125...130

ถ้าชุมชนเข็มแข็ง...นายกเทศบาลเอาด้วย...งานนี้ต้องยกมือให้นายกฯ เป็นคนแรกที่สร้างสรรสิ่งดีให้กับชาวหน้าทอน...ปรบมือดังๆๆ...

Comment #2
อีกด้านที่ดี
Posted @October,06 2007 10.48 ip : 61...228

มีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ไม่ค่อยถูกใจชาวประชา มาวันนี้ได้เห็นการทำงานของเทศบาลที่มีวิสัยทัศน์ก็ชื่นใจ ที่ดีเขาก็มี เราดิเพื่อก่อนะครับมิใช่เพื่อทำลายเทศบาลที่รัก

Comment #3
กว่าจะรัก
Posted @October,06 2007 11.56 ip : 124...196

จริงครับ ว่าเราติเพื่อก่อ แต่ยังไงก็รักไม่ลง

ส่วนโครงการนี้ก็หวังว่าจะสำเร็จลุล่วง นานหน่อย 5 ปี 10 ปี ก็ไม่เป็นไร ที่สำคัญอย่าให้เพี้ยนจากผังแม่บทก็แล้วกัน

Comment #4
ทำใจให้รัก
Posted @October,06 2007 17.17 ip : 125...155

งานแบบนี้ใช้เวลานาน....ใครจะสานฝันชาวหน้าทอนให้เป็นจริง

Comment #5
ส่วนที่ดี
Posted @October,06 2007 17.45 ip : 61...53

ได้ยินจากปากรองสุริญญาว่าพร้อมที่จะดำเนินการตามที่ชุมชนหน้าทอนต้องการ อีกอย่างหนึ่ง งบประมาณประมาณที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้ เทศบาลก็เป็นผู้อุดหนุนใช่ไหมครับ ขอประทานโทษจำตัวเลขไม่ได้ แต่คิดว่าคงจะมีผู้ที่จำได้ ยังไงๆกรุณาช่วยแจ้งตัวเลขให้ทราบด้วยครับ

Comment #6
รู้น่า
Posted @October,06 2007 22.05 ip : 125...159

ส่วนที่ดีเราก็จะจำไว้ ฝากถามด้วยว่าเรื่องเรือบาธ ที่ชาวหน้าทอนเคยเซ็นซื่อคัดค้านนะไปถึงไหน แค่ลมปากหาเสียงเปล่าว่าจะทำตามที่ชุมชนต้องการ ไม่เชื่อแล้ว งบประมาณในข่าวก็บอกนี่ว่าเทศบาลอุดหนุน ภาษีชาวบ้าน อย่ามาทวงบุญคุณ

Comment #7
แยกแยะ
Posted @October,07 2007 09.23 ip : 61...144

ใจเย็นๆครับ นี่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนที่ลายเซ็นที่คัดค้านเรื่อเรือบาธ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นการทำงานของเทศบาลไม่ดีไม่ถูกต้องไปทุกเรื่อง ส่วนที่ดีก็ชื่นชมส่วนที่ไม่ดีก็ว่ากันไป หากไม่กล่าวถึงส่วนที่ดีเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามีอคติต่อเทศบาล
        งบประมาณทั้งหลายที่ใช้ในการบริหารก็ต้องเอามาจากภาษีชาวบ้านสิครับ ถ้าไม่ใช่ภาษีชาวบ้านแล้วจะเอาจากที่ไหนหละคุณ เออ..แต่เมื่อเอาไปใช้แล้วต้องเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านแก่ส่วนรวมไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
        ที่ว่าเทศบาลอุดหนุน เขาไม่เรียกว่าทวงบุญคุณหรอกครับ นั่นคือเทศบาลเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่ชุมชนหน้าทอนต้องการ         Comment #6 หากแยกอกเป็นเทศบาลตำบลอ่างทองเมื่อใด (หากฝันเป็นจริง) ลงสมัคร ส.ท. ได้เลย รับรอง ลงคะแนนให้แน่นอน

Comment #8
อาทิตย์
Posted @October,07 2007 12.46 ip : 222...31

ท่าจะยากนะแยกเทศบาลนะ ไม่ว่าเป็นแบบไหน ต้องทำยังไงให้ชุมชนเข้มแข็ง มีอำนาจต่อรอง สร้างระบบตรวจสอบเยอะๆ เวลาเขาจะทำอะไรไม่เข้ารูปเข้ารอยจะได้เกรงๆกันบ้าง อีกอย่าง ก็ทำยังไงให้สองฝ่ายได้คุยกันบ้าง บางทีปัญหาส่วนหนึ่งมาจากไม่ได้คุยกัน ประชุมอย่างนี้จัดได้ทุกเดือนน่าจะดี เอาแบบไม่เป็นทางการ แต่ให้ดูจริงจังกว่าวงน้ำชาหน่อย

Comment #9
เชียร์
Posted @October,07 2007 17.01 ip : 125...58

วงน้ำชาก็ดี..เพระมีสีสรรค์ แต่วงอาจแคบหน่อย...เหมือนครา นายอำเภอท่านหยั่งมติเรื่องสร้างอนุสาวรีย์นั่นแหละ....แน่จิงให้วงกว้างกว่านี้...อย่าอ้างเรื่องที่ไม่ควรอ้าง...เพราะการที่อ้างบางเรื่องจะทำให้เสื่อม

Comment #10
Posted @October,07 2007 20.21 ip : 125...58

ถ้างานนี้สำเร็จ...ต้องขอชมท่านปลัดฯ และกองช่างที่เห็นความสำคัญ..ที่สุดก็ต้องขอบคุณนายกที่ทำให้เกิดในสมัยท่านได้...ขอชมน้ำใจท่านจิงๆๆ ที่ยังรักคนหน้าทอน

Comment #11
นาย ก
Posted @October,07 2007 22.41 ip : 125...68

อ่างทองเรื่องมากจัง ที่งบไม่ค่อยลงเพราะเรื่องมากอย่างนี้แหละ จะทำโน่นก็ว่าทำนี่ก็ว่า เดี๋ยวเสนอให้แยกเป็นเอกเทศเลย เอางบไปบริหารกันเอง หมดเรื่อง

Comment #12
งง
Posted @October,07 2007 22.45 ip : 74...215

ความเห็นข้างบน พูดจริงหรือประชด

Comment #13
คนเทศบาล ต.อ่างทองตั
Posted @October,10 2007 00.48 ip : 125...236

ความเห็นที12 คนหน้าทอนนะอยากได้นะครับเจ้านายยย  แต่คนเห็นด้วยจะมีสักกี่คนครับ ใคร่อยากจะทราบ ผมขอชูมือด้วยคนครับเจ้านายยยย......จากคนในเทศบาลหน้าทอน

Comment #14
คนกันอง
Posted @October,17 2007 11.18 ip : 203...48

ขอแสดงความคิดเห็นเรืองชุมชนหน้าทอนหน่อย กรณีที่ชุมชนหน้าทอนไม่เห็นด้วยกับโครงการต่างๆของรัฐที่จะมาลงบริเวณหน้าทอนนั้น อยากจะถามว่าเป็นความไม่เห็นด้วยของคนไม่กี่คนที่คิดว่าตนเองมีมุมมองที่ไกลกว่าคนขอยน้ำปั่นหรือไง โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวฯหน้าทอนนั้นคงไม่มีอะไรที่จะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นหลอก เพียงแต่ว่าภาพรวมนั้นเป็นอย่างไร (กรุณาอ่านแล้วช่วยคิดต่อด้วย)

Comment #15
คนกันอง
Posted @October,17 2007 11.22 ip : 203...48

เรื่องการยกฐานะเทศบาลตำบลเกาะสมุย เป็นเทศบาลนครนั้นถามจริงๆกับคนที่ไม่เห็นด้วยว่า บ้านเมืองมันมีปัญหาหลายด้านไม่ใช่ปัญหาทั้งเกาะสมุยขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในชุมชนหน้าทอนอย่างเดียวว่าเห็นสมควรหรือไม่สมควรยกฐานะเทศบาล เราควรที่จะทำใจให้กว้างแล้วมองไปข้างหน้าถึงทิศทางของลูกหลานของเรามากกว่า

Comment #16
คนกันอง
Posted @October,17 2007 11.32 ip : 203...48

มีเรื่องสำคัผญจะบอกให้พี่น้องชาวหน้าทอนได้รับรู้อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องมีอยู่ว่าย้อนหลังไปหกเดือน ได้อนุญาตให้สายการบินฟลายเออร์ฟลาย ของประเทศมาเลเซียบินจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียมาลงที่เกาะสมุย ซึ่งสายการบินฟลายเออร์ฟลายก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของเกาะสมุย จนนักท่องเที่ยวมาเลเซียสนใจเดินทางมายังเกาะสมุยมากขึ้น เมื่อเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจึงเกิดความโลภ โดยได้สร้างเงื่อนไขด้วยการปรับขึ้นค่าลงของเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียจากครั้งละประมาณหนึ่งหมื่นบาทเป็นครั้งละห้าหมื่นกว่าบาท จึงทำให้สายการบินมาเลเซียไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้บริหารสายการบินระบุว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ขอยุติสายการบินฟลายเออร์ฟลายจะหยุดบันภายในต้นปีหน้า อยากจะถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใครได้ประโยชน์*** ( ช่วยต่อยอดเรื่องนี้ด้วยครับ )

Comment #17
กันเองเหมือนกัน
Posted @October,17 2007 12.34 ip : 222...136

14

เรื่องที่คนหน้าทอนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับโครงการของรัฐนั้น ผมว่าเป็นเรื่องปกติ จะมาถามว่าเห็นด้วยไม่กี่คน ไม่เห็นด้วยกี่คน แต่ไม่ดูเหตุผลประกอบก็ไม่ควรนะ หลายโครงการ เช่น โครงการจะถมทะเลของผู้ว่า 500 ไร่ ถ้ามันสมเหตุสมผล มีความคุ้มค่า และตอบคำถามต่างๆได้ เขาก็คงทำต่อแหละ ใช่ว่าคนค้านกลุ่มหนึ่งแล้วจะหยุดก็คงไม่ใช่ แต่บังเอิญว่าตัวโครงการมันมีปัญหาของมันด้วย

ส่วนเรื่องที่ว่าได้ไม่เต็มร้อย ทุกคนก็ยอมรับในประเด็นนั้น เพราะรู้ว่า สมุยมีหลายปัญหา เขาก็รอได้นะ แต่ขอให้ไปตามกระบวนการนะ


เรื่องยกฐานะ นี่ โดยรวมเขาก็ไม่ได้ค้านเรื่องยกฐานะ แต่ ต้องการเสนอทางเลือกใหม่ก็เท่านั้น ถ้าให้เลือกระหว่างเทศบาลตำบลเกาะสมุย กับ เทศบาลนครเกาะสมุย เขาก็เลือกเทศบาลนครอยู่แล้ว เพียงแต่ที่มีกระแสอื่นๆอออมา เพราะ แค่คิดว่ามันควรจะมีทางเลือกอื่นหรือเปล่า

Comment #18
เท่าที่รู้
Posted @October,17 2007 13.08 ip : 222...184

เท่าที่รู้ สนามบินสมุย ตอนนี้กองทุนสนามบินสมุยเป็นคนเช่า (แล้วให้บางกอกแอร์เช่าต่อ) ซึ่งเขามีอำนาจในการเก็บค่าธรรมเนียมค่าลงจอดสนามบิน แต่น่าจะภายใต้การควบคุมราคาของ กรมการขนส่งทางอากาศ ปัญหาการเก็บค่าลงจอดของเครื่องจากปีนัง ก็คงต้องไปดูด้วยว่า เขาเรียกเก็บจากบางกอกแอร์ (สายการบินบางกอกแอร์ กับ สนามบิน แยกกัน) ในอัตราเดียวกันหรือเปล่า และอัตราที่เรียกเก็บอยู่ในข้อกำหนดหรือไม่ (ส่วนเรื่องเหมาะสมหรือไม่คงต้องถกเถียงกัน) ถ้าตรงนี้ถูกต้องตามกระบวนการ ก็คงต้องหาทางสู้ในประเด็นอื่นๆ

Comment #19
Posted @October,17 2007 15.05 ip : 210...83

จริงครับ คุณ คห.16 Firefly แอร์ เป็นสายการบินต้นทุนต่ำของมาเลเซีย บริษัทลูกของมาเลเซียแอร์ไลน์ ผมเองก็ใช้บริการตั้งแต่เที่ยวแรก และต้องบินไปกลับปีนังทุกเดือน เพราะไปทำงาน ที่มาเลย์ ไฟร์เออไฟลท์ โปรโมทการท่องเที่ยวเกาะสมุยให้จนคนมาเลย์ ซึ่งเมื่อก่อน รู้จักแต่ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ สามารถเดินทางมาเกาะสมุยมากขึ้น และทำให้สมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นที่นิยมของคนมาเลย์ ล่าสุดเพื่อนผมก็ทยอยกันมาเที่ยวมาใช้เงินพักผ่อนกันหลายคน จากเที่ยวแรกๆ มีผู้โดยสารแค่ 9-10 คน ตอนนี้เริ่มมีมากขึ้น รวมทั้งฝรั่งที่ไปต่อวีซ่าที่มาเลย์ ก็ไม่ต้องไปทางด่านสะเดาอีก ค่าตั๋วเขาก็ถูก แค่พันกว่าบาทเอง หมอเสริฐทำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เอาเปรียบกันเกินไป ถ้าไฟร์เออร์ไฟลท์ หยุดบินไปเกาะสมุย คงตัดขาดนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ สิงคโปร์แน่นอน เพราะมาลำบาก เสียหลายต่อ

Comment #20
เห็นแก่อนาคต
Posted @October,18 2007 22.26 ip : 125...246

เห็นแก่อนาคตลูกหลาน...หรือผลประโยชน์ของท่าน...คนกันเอง

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้