หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ปรับภูมิทัศน์หน้าทอนคืบ : ทุกส่วนพร้อมสนับสนุน

photo  , 800x600 pixel , 106,418 bytes.

เอ็นซีที - 12 มิถุนายน 2556 : นายประเสริฐ จิตมุ่ง นายอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับภูมิทัศน์หน้าทอน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานและชุมชนเข้าร่วมประชุม ได้ข้อสรุปตรงกันในหลักการเห็นด้วยในการดำเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมทะเลหน้าทอน โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปเพื่อลงในรายละเอียดถึงรูปแบบละวิธีการ ในขณะที่ตัวเทศบาลนำเสนอแผนแม่บทโครงการฯ และ รายละเอียดการออกแบบในพื้นที่เฟสแรกระหว่างกระโจมไฟถึงสะพานเฟอร์รี่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว


Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้