หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

สาธารณสุข

สาธารณสุข

23 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

เก็บข่าวมาเล่า : 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556

โดย NathonCity on August,28 2013 09.10

เกาะสมุยเตรียมจัดโครงการสมุยปลอดบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระราชินี”

รพ.เกาะสมุยเริ่มโครงการเพื่อสาธารณสุขการท่องเที่ยว

โดย NathonCity on June,10 2011 09.29

จาก ASTV ผู้ัจัดการออนไลน์

สมุย - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ผลักดันโครงการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว หวังสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะสมุยให้มากขึ้น

สธ.วางกรอบ “เขตปลอดยุงลาย”

โดย NathonCity on June,11 2010 09.47

จาก โพสต์ทูเดย์ (ออนไลน์)

รมช.สธ. ห่วงโรคไข้เลือดออก เดินหน้าวางกรอบ “เขตปลอดยุงลาย” ในโรมแรม – รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว เริ่มนำร่องที่เกาะสมุย

รายงาน 009 : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย นวัตกรรมที่ทำด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ

โดย NathonCity on February,11 2010 21.25

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2  และแจ้งว่าปีนี้เป็นที่ 2 ของการดำเนินการ โดยทางเทศบาลเมืองเกาะสมุยสบทบเงิน 4,270,000 บาท

หมื่นเตียงจัดอบรมการปฐมพบาบาลและการเคลื่อนย้ายพื้นฐาน สำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

โดย รองสุรพงษ์ on February,08 2010 16.56

จากสมาชิก - 8 กุมภาพันธ์ 2553 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเกาะสมุยได้จัดกิจกรรม"อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายพื้นฐาน"  สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง เมื่อวันที่ 4-5  กุมภาพันธ์ 2553  ณ ห้องประชุมเพชรสมุย ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยการเข้าร่วม อาทิเช่น สมาคมกู้ชีพกู้ภัยสมุย

รายงาน 006 : “ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ดีมีสุข เกาะสมุยแข็งแรง”

โดย NathonCity on January,20 2010 11.01

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้สนับสนุนและกำหนดเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร ได้มีการดำเนินงานและบริหารจัดการ “ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย จัดประชุมกรรมการ - 21 ม.ค. 53

โดย NathonCity on January,20 2010 10.51

จากสมาชิก - 20 มกราคม 2553 : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย จะจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย พ.ศ. 2552 (ฉบับใหม่) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ

มิติใหม่ เทศบาลเมืองเกาะสมุย จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

โดย aj007 on September,19 2009 09.39

จากสมาชิก - 19 กันยายน 2552 : "เทศบาลเกาะสมุย  โดยกองสาธารณสุข ได้จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข"ภายใต้การกำกับของท่านรองฯสุรพงศ์และผอ.คำมูล  ที่โรงแรมแฟร์เฮ้าว์ส และมีวิทยากรหลายเข้าร่วมทั้งภาคประชาชน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  เจ้าหน้าที่อนามัย  และผู้ทรงคุณวุฒิจากข้างนอก  เป็นสิ่งที่ดีของกองสาธารณสุขที่มีการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาตร์

ป. 5 - 6 บ้านอ่างทองหยุดเรียน 3 วัน - พบหวัด 2009

โดย NathonCity on August,05 2009 09.51

โรงเรียนบ้านอ่างทองมีหนังสือที่ ศธ 04163.089/299 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2552 แจ้งหยุดเรียนกรณีิิพิเศษ เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในอาคารเรียน 5  จึงได้ประกาศให้นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ซึ่งเีรียนในอาคารดังกล่าว หยุดเรียนระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2552


ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความสะอาด เฝ้าระวังการแพร่ระบาด สำหรับนักเรียนชั้นอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เรียนในอาคารดังกล่าว หากเห็นสมควรผู้ปกครองสามารถให้หยุดเรียนได้เช่นกัน 


คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย เรื่อง"ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ(เอช1 เอ็น1)

23 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้