หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เทศบาลนครเกาะสมุย

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

หมื่นเตียงจัดอบรมการปฐมพบาบาลและการเคลื่อนย้ายพื้นฐาน สำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

by รองสุรพงษ์ @February,08 2010 16.56 ( IP : 61...108 ) | Tags : เทศบาลนครเกาะสมุย , สาธารณสุข , 10000 เตียง , เก็บข่าวมาเล่า

จากสมาชิก - 8 กุมภาพันธ์ 2553 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเกาะสมุยได้จัดกิจกรรม"อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายพื้นฐาน"  สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง เมื่อวันที่ 4-5  กุมภาพันธ์ 2553  ณ ห้องประชุมเพชรสมุย ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยการเข้าร่วม อาทิเช่น สมาคมกู้ชีพกู้ภัยสมุย เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย  เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร  เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุย  อ.ส.ม. ประชาชนทั่วไป และคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้