หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย จัดประชุมกรรมการ - 21 ม.ค. 53

จากสมาชิก - 20 มกราคม 2553 : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย จะจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย พ.ศ. 2552 (ฉบับใหม่) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ


ในการนี้เทศบาลเมืองเกาะสมุย จึงขอเชิญคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปะการัง เทศบาลเมืองเกาะสมุย

Comment #1ประชุมแล้วบอกกันมั่ง .ว่ามีไหร
Posted @January,21 2010 07.40 ip : 118...165

ประชุมบ่อยๆๆ เล่าสู่กันฟังบ้างก็ดี....กลองดีแต่ถ้าไม่ทำให้เสียงดัง ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้รู้ว่ามีของดี

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้