หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ประชุมพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

โดย NathonCity on June,23 2009 16.27

เอ็นซีที - 23 มิถุนายน 2552 : นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและ้ข้อเสนอแนะ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแทนจากส่วนต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

สผ. เชิญสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างประกาศฯ มาตรการและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม - 23 มิ.ย. 52

โดย NathonCity on June,02 2009 14.47

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและ้ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี "  ฉบับล่าสุด (มิ.ย.52) ดังนี้


เกาะสมุย    วันที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา  8.30 - 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย

สผ.เตรียมเสนอเกาะสมุยฯเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

โดย radiosamui on October,14 2008 11.02

จาก สำนักข่าวแห่งชาติ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หวั่นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยเสื่อมโทรม เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ประกาศเกาะสมุย และบริเวณโดยรอบเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ร่าง ( พ.ย. 50 ) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย ฯ

โดย NathonCity on November,08 2007 16.47

เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่างฯ ดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บนี้ หรือ จะส่งโดยตรงไปที่กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้