หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

สผ.เตรียมเสนอเกาะสมุยฯเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

จาก สำนักข่าวแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หวั่นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยเสื่อมโทรม เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ประกาศเกาะสมุย และบริเวณโดยรอบเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม


นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่งมีความเสื่อมโทรม เนื่องจากการพัฒนาตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ และความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากแนวโน้มการขยายตัวของการท่องเที่ยว อาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่สวยงาม รวมถึงพื้นที่ที่มีแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีศักยภาพการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมได้อย่างรวดเร็ว 


พื้นที่เกาะสมุย เกาะแดน เกาะพะงัน และเกาะบริวารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีปัจจัยเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวได้หลายด้าน ระบบนิเวศชายฝั่งที่สมบูรณ์ พื้นที่สภาพป่าและพืชพรรณธรรมชาติปกคลุม ในลักษณะที่มีความสมดุลทางธรรมชาติซึ่งสมควรต่อการสงวนรักษาไว้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานหน่วยประสานงานในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงเตรียมประกาศพื้นที่เกาะสมุย และบริเวณโดยรอบ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม แห่งใหม่ ซึ่งได้ศึกษาเพื่อกำหนดให้พื้นที่เกาะสมุย เกาะแดน เกาะพะงัน และเกาะบริวารเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ขั้นตอนปรับปรุงร่างประกาศฯ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


ที่มา www.thainews.prd.go.th
ส่งข่าวโดยสมาชิก - 14 ตุลาคม 2551

Comment #2สผ.เล็งชง ครม.ประกาศเกาะสมุยเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Posted @October,15 2008 08.59 ip : 222...246

โดย ผู้จัดการออนไลน์
14 ตุลาคม 2551 11:01 น.
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่งมีความเสื่อมโทรม เนื่องจากการพัฒนาตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ และความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากแนวโน้มการขยายตัวของการท่องเที่ยว อาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่สวยงาม รวมถึงพื้นที่ที่มีแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีศักยภาพการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมได้อย่างรวดเร็ว พื้นที่เกาะสมุย เกาะแดน เกาะพะงัน และเกาะบริวาร จ.สุราษฎร์ธานี จัดเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีปัจจัยเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวได้หลายด้าน ระบบนิเวศชายฝั่งที่สมบูรณ์ พื้นที่สภาพป่าและพืชพรรณธรรมชาติปกคลุม ในลักษณะที่มีความสมดุลทางธรรมชาติซึ่งสมควรต่อการสงวนรักษาไว้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานหน่วยประสานงานในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงเตรียมประกาศพื้นที่เกาะสมุย และบริเวณโดยรอบ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม แห่งใหม่ ซึ่งได้ศึกษาเพื่อกำหนดให้พื้นที่เกาะสมุย เกาะแดน เกาะพะงัน และเกาะบริวารเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ขั้นตอนปรับปรุงร่างประกาศฯ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


ที่มา www.manager.co.th

Comment #3
Posted @January,30 2009 10.48 ip : 124...125

เห็นด้วยพันเปอร์เซนต์เรื่องคุ้มครองทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเกาะสมุยและพื้นที่เกาะใกล้เคียง ปัญหาใหญ่คือ enforcement ต่างหาก กฏหมายเดิมก็พอได้บ้างไม่นำมาใช้เอง  แล้วไอ้พวกที่ถมทะเลรุกที่สาธารณะสร้างโรงแรมใหญ่แถวเฉวงน้อยจะแก้ไขอย่างไร พวกที่สร้างกำแพงทึบริมถนนใหญ่บดบังวิวทะเลของสมุยหมดจะทำอย่างไร ออกกฏหมายมาได้ขอให้ปฎิบัติจริงๆเสียทีเถอะ..... สาธุ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้