หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

จับตา

จำนวนประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย
โดย NathonCity on August,22 2008 16.58
นายทองทวี ทีปะปาล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่าอาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 5 (4) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย จึงอ (อ่านเพิ่มเติม...)
ประกาศหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย
โดย NathonCity on August,22 2008 16.08
นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๗ ข้อ๑๘ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลื (อ่านเพิ่มเติม...)
การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย
โดย NathonCity on August,22 2008 16.03
นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้ (อ่านเพิ่มเติม...)
การตรวจสอบสิทธิ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย
โดย NathonCity on August,22 2008 16.00
นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้ (อ่านเพิ่มเติม...)
รายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย และ สมาชิกสภาเมืองเกาะสมุย
โดย NathonCity on August,19 2008 22.44

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย
หมายเลข 1นายรามเนตรใจกว้างกลุ่มสมุยก้าวหน้า
หมายเลข 2นายวรากรณ์รัตนรักษ์กลุ่มพัฒนาสมุย
หมายเลข 3นายประหยัดมีเพียรกลุ่มรักสมุย
หมายเลข 4นายเรืองนามใจกว้างอิสระ
หมายเลข 5นายสมชายศรีขวัญอิสระ
(อ่านเพิ่มเติม...)

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย
โดย NathonCity on August,18 2008 20.22
นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 96/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เห็นชอบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย รูปแบบที่ 1 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสนอ ดังนี้ ร (อ่านเพิ่มเติม...)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย
โดย NathonCity on August,18 2008 20.20
นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย ดังนี้ 1.วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 (อ่านเพิ่มเติม...)
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย
โดย NathonCity on August,18 2008 20.16
นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ดังนี้ 1.วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 25512.& (อ่านเพิ่มเติม...)
เบอร์ 2 โปรดจำไว้ ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ให้เสียเวลา . . . - รวมเพลงกลุ่มพัฒนาสมุย
โดย NathonCity on August,18 2008 16.09

รวมเพลงกลุ่มพัฒนาสมุย 5 เพลง - เพลงบ้านเดียวกัน  เพลงจิรักจิหลอก  เพลงชาละวัน  เพลงเปิดใจ  และ  เพลงลิเก 7-12 (อ่านเพิ่มเติม...)

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย กลุ่มรักสมุย
โดย NathonCity on August,13 2008 23.04
(อ่านเพิ่มเติม...)

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้