หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

จับตา

เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเสียที เปลี่ยนให้สิ่งดีๆ เข้ามาทดแทน . . .
โดย NathonCity on August,12 2008 10.51

สมุยก้าวหน้า ชวนชาวเว็บดาวน์โหลดเพลง "สมุยเปลี่ยนแปลง" (อ่านเพิ่มเติม...)

ว่าที่ผู้สมัคร กลุ่มพัฒนาสมุย : แยกตามเขตเลือกตั้ง
โดย NathonCity on July,22 2008 23.22

เอกสารแนะนำตัวชุดที่ 2 ของกลุ่มพัฒนาสมุย
แนะนำว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯ แยกตามเขตเลือกตั้ง
ส่วนทีมผู้บริหารยังเปิดตัวไม่ครบ (อ่านเพิ่มเติม...)

ว่าที่ผู้สมัครผู้บริหารฯ กลุ่มรักสมุย
โดย NathonCity on July,21 2008 16.29

ประหยัด มีเพียร อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเกาะสมุย ประกาศพร้อมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสมุย  ขึ้นป้ายทีมผู้บริหารในนามกลุ่ม "รักสมุย"  ชูสโลแกน "บริหารโปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาร่วมกัน"  ส่วนว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาฯ  มีใครบ้างยังไม่เปิดเผย
(อ่านเพิ่มเติม...)

เจ้าฝันถึงโลกสีใด ?
โดย NathonCity on July,20 2008 23.38

เอ็นซีที - 20 กรกฎาคม 2551 : สมุยก้าวหน้าส่งสัญญาณเตรียมประกาศนโยบาย  พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากทุกส่วนเพื่อปรับแก้ครั้งสุดท้าย  ยอมรับสมุยปัญหารุมเร้าหลายด้าน แต่มั่นใจนโยบายและแผนงานที่เตรียมไว้สามารถพาสมุยสู่วันหน้าที่ดีกว่า  ขอเชื่อมั่นว่าสมุยต้องดีกว่านี้ได้ (อ่านเพิ่มเติม...)

นโยบายกลุ่มรักสมุย
โดย NathonCity on July,18 2008 10.37

นโยบายกลุ่มรักสมุย
1.  ผังเมือง

  • มีแนวเขตตำบลที่ชัดเจน
  • ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการครบถ้วน  เช่น  แหล่งเก็บน้ำ  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ บ่อบำบัดน้ำเสีย  สวนสาธารณะ  สถานที่พักผ่อน  สนามกีฬา  สาธารณสุข  โรงพยาบาล  บ้านพักอาศัยตามแบบสวยงามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
(อ่านเพิ่มเติม...)

ว่าที่ผู้สมัคร กลุ่มพัฒนาสมุย
โดย NathonCity on June,30 2008 09.23

วันที่ 25 มิถุนายน 2551 ทีมพัฒนาสมุยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย โดยเดินทักทายชาวหน้าทอน พร้อมแจกเอกสารแนะนำว่าที่ผู้สมัคร ส.ท. ครบ 18 คน ส่วนทีมบริหารยังมีโควต้าว่างอีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งได้ทาบทามแล้วรอตัดสินใจขั้นสุดท้าย (อ่านเพิ่มเติม...)

สมุยก้าวหน้าขอเปิดตัวด้วยเสียงเพลง - ชีวิตที่เหลืออยู่
โดย NathonCity on June,28 2008 12.31

ทีมสมุยก้าวหน้าขอเปิดตัวต่อชาวเว็บด้วยเพลง "ชีวตที่เหลืออยู่"

โหลดเพลง "ชีวิตที่เหลืออยู่" (อ่านเพิ่มเติม...)

ร่าง ( พ.ย. 50 ) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย ฯ
โดย NathonCity on November,08 2007 16.47

เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่างฯ ดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บนี้ หรือ จะส่งโดยตรงไปที่กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ่านเพิ่มเติม...)

ก้าวที่สองกับเมืองของเรา
โดย NathonCity on October,05 2007 15.33

เอ็นซีที - 5 ตุลาคม 2550 : ปลัดเทศบาลร่วมหารือกับสมาชิกชุมชนหน้าทอน เพื่อผลักดันโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดหน้าทอน เบื้องต้นตกลงเลือกพัฒนาพื้นที่โซนที่ 4 บริเวณหอประชุมถึงแยกเซเว่นบางมะขามเป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับการเปิดใช้ท่าเรือใหม่ ในขณะเดียวกันพร้อมตั้งงบออกแบบรายละเอียดสำหรับพื้นที่โซนอื่น คาดได้เห็นผลงานในเร็วๆนี้ (อ่านเพิ่มเติม...)

รายงานสรุปโครงการศึกษาฟื้นฟูชายหาดและปรับภูมิทัศน์ ฯ หาดหน้าทอน
โดย NathonCity on May,01 2007 14.09
โหลดรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาฟื้นฟูชายหาดและปรับสภาพภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชนและการท่องเที่ยวหาดหน้าทอน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมษายน 2550) (อ่านเพิ่มเติม...)

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้