หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เลือกตั้ง - ข้อมูลทั่วไป

การแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 35/2551  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย  ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน  2551  เวลา 08.00-15.00 น. โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน  6  นาย  และทหารอากาศ  จำนวน  6  นาย  จากสถานีรายงานสมุย มาเป็นผู้ช่วยเหลือในการรับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  31  สิงหาคม  2551  จนเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง  โดยสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย หมายเลขโทรศัพท์ 0-7742-1762

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองเกาะสมุย  โทรศัพท์ 0-7742-6007  และ  0-7742-1762


งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเกาะสมุย
29 สิงหาคม 2551

Comment #1ไม่มีใครแจ้งเลย
Posted @September,18 2008 09.58 ip : 118...201

การเมืองสมุยสะอาดขนาดนั้นเลยเชียวหรือ หรือว่าไม่กล้าแจ้งเพราะไม่รู้ว่าคนแจ้งจะโดนกลับหรือไม่

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้