หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เลือกตั้ง - ข้อมูลทั่วไป

การให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2551 โดยให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน ในวันปกติจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ อำเภอเกาะสมุย โทรศัพท์ 0-7742-0448


งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเกาะสมุย
29 สิงหาคม 2551

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้