หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เลือกตั้ง - ข้อมูลทั่วไป

สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 35/2551  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย    ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 08.00-15.00 น. นั้น สำหรับสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยรายละเอียดดังนี้


นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย                                            หอประชุมกาญจนาภิเษก

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย เขตเลือกตั้งที่ 1              โรงเรียนเกาะสมุย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย เขตเลือกตั้งที่ 2              โรงเรียนบ้านหน้าค่าย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย เขตเลือกตั้งที่ 3              โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองเกาะสมุย  โทรศัพท์ 0-7742-6007  และ  0-7742-1765


งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเกาะสมุย
29 สิงหาคม 2551

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้