หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

"โรงพยาบาล 10,000 เตียง" สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ส่งรายชื่อก่อน 20 พ.ย. 51

โครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง : 14 พฤศจิกายน 2551 - จากข้อมูลประชากรของเกาะสมุยพบว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งเกาะ  เพื่อเป็นการตอบแทนผู้สูงอายุที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้ชาวสมุย  เทศบาลเมืองเกาะสมุย  จึงได้ประกาศนโยบายด้านการสาธารณสุข  "โครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง"  เพื่อดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในประชากรกลุ่มดังกล่าว


ขณะนี้โครงการ "โรงพยาบาล 10,000 เตียง" อยู่ในช่วงการสำรวจประชากรกลุ่มเป้าหมายปีแรก (รอบที่ 1) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

  1. มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย

  2. อายุ 60 ปีเป็นต้นไป และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

  3. เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง อัมพาต อัมพฤกษ์ โรคชรา

  4. อื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้ทุพลภาพ ผู้ที่ไม่สะดวกในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ทั้งในเรื่องการเดินทาง และปัญหาผู้ดูแล เป็นต้น

ขอให้ท่านที่มีญาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มการสำรวจเบื้องต้น  กับ สถานีอนามัยใกล้บ้าน อสม.  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองในเขตของท่าน หรือแจ้งตรงที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเกาะสมุย (โทร. 0-7742-1422 ) ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 นี้


โหลดแบบฟอร์มสำรวจเบื้องต้นผู้ป่วยตามโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง คลิ๊กที่นี่

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. 10000doc001.pdf - ดาวน์โหลด
Comment #1
Posted @November,17 2008 02.05 ip : 58...83

ก่อนจะมีโครงการ10000เตียง ขอมีแพทย์เวร ประจำหลังเที่ยงคืนก่อนได้ไหม เอาแค่เป็นที่พึ่งของประชาชนคนรายได้น้อยก่อนได้หรือป่าว ไม่ใช่มีแต่โครงการแต่ไม่มีหมอเวร เห็นแล้วเศร้าใจ คนมีเงินไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนถึงจะรอด ส่วนคนจน คงต้องรอแพทย์ไม่รู้จะมากี่โมง

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้